FOTOGRAF gorzw LUBUSKIE fotograf ZIELONA GRA

 

 

lub i wesele zazwyczaj zdarza nam si tylko jeden jedyny raz w yciu. Wikszo Modych Par nie ma wic adnego dowiadczenia w planowaniu tego typu uroczystoci. Warto wic, zanim przejdziemy do szukania sali weselnej, kamerzysty, fotografa, sukni lubnej itp., dowiedzie si nieco wicej na ten temat. Jak wiadomo dzie ten bdziecie pamita baaardzo dugo.  Postarajcie si wic, aby wspomina go dobrze, i aby stres nie zepsu nam tych magicznych chwil. 

 

Jeli panujecie waszlub w okresie od czerwca do wrzenia, musicie pamita, e jest to najgortszy lubny okres, i z pewnoci wiele innych Par Modych równie wybrao na dzie swojego lubu jedn z wakacyjnych sobót. Im szybciej wic zaczniecie wszystko zaatwia tym lepiej dla was! Istnieje dua szansa, e sale weselne, kamerzyci i fotografowie nadal bd mieli wolne terminy.  A pamitajcie, e im kto wykonuje swój fach lepiej, tym szybciej wolne terminy u niego znikaj.

 

Kiedy wic zacz wszystko zaatwia?

 

 

20 miesicy przed lubem (chocia tak naprawd im szybciej tym lepiej):

 

- ustalcie przyblion dat lubu, dzie i miesic, aby sprawdzi i wstpnie zarezerwowa najlepsz weseln sale, gdzie chcielibymy, aby odbya si nasza zabawa weselna.

- przemylcie czy ma by to lub kocielny czy cywilny.

- okrelcie budet, który zamierzacie przeznaczy na wesele.

- przygotujcie wstpn list goci i zadecydujcie, czy ma by to skromna, rodzinna uroczysto, czy jednak co bardziej hucznego.

- poszukajcie w internecie informacji na temat najbliszych targów lubnych w waszej okolicy. Moe warto si tam wybra i zobaczy chocia may wycinek tego co oferowane jest w zakresie lubów  i wesel na waszym terenie.

 

 

18 miesicy przed lubem:

 

- jeli ju macie przygotowany wstpny budet i jestecie pewni, e wystarczy wampienidzy na wszystko, macie szczcie! Jeli na co zabraknie, moe warto pomyle o jakim korzystnym kredycie. Moe jednak warto zrobi skromniejsz uroczysto. Pamitajcie równie, e pewna cz kosztów jakie poniesiecie zwróci si wam z otrzymanych prezentów. Moe rodzice bd chcieli wam pomóc w organizacji lubu i dooy kilka groszy.

- to ju ostatni dzwonek na rezerwacj sali weselnej. Poszukajcie wic takiej, która wam si spodoba. Nie musi by to sala w miecie w którym mieszkacie. Lepiej jednak jeli nie bdzie ona zbyt daleko od miejsca waszego zamieszkania i miejsca lubu. Czas, który zaoszczdzicie na dojedzie przeznaczycie na zabaw! Pod wzgldem fotograficznym najlepsze s jasne sale, z biaymi sufitami. Zdjcia lubne wykonywane w takich miejscach s duo adniejsze. Im janiej na Sali tym lepiej! Bdzie mona wykonywa zdjcia bez lampy byskowej w zastanym wietle.  

- zaplanujcie gdzie wybierzecie si w podró polubn. Pomylcie, czy ma ona odby si zaraz po lubie, czy jednak poczekacie jaki czas. Warto wzi pod uwag moliwoci otrzymania urlopu na dany termin. Wedug mnie w podró warto jednak wybra si mniej wicej dwa tygodnie po lubie. Zdycie zrobi w tym czasie lubn sesj zdjciow oraz nieco odpocz po weselu.

 

 

15 miesicy przed lubem:

 

- warto spotka si w rodzinnym gronie, aby skonsultowa z najbliszymi nasz list goci. Moe nieopatrznie o kim zapomnielicie!

- zdecydujcie kto zostanie waszymi wiadkami! Oczywicie nie musi by to nikt z najbliszej rodziny. Równie dobrze na waszych wiadków moecie wybra swoich najbliszych przyjació. Warto jednak aby bya to nie tylko osoba, w której towarzystwie dobrze si czujecie, ale równie kto na kim bdzie mona polega. Jeli bdzie to osoba zaufana i dobrze zorganizowana, bdzie mona przekaza jej niektóre sprawy zwizane z organizacj lubu i wesela. Pamitajcie, aby najlepiej zapyta ich, czy na pewno zgadzaj si by waszymi wiadkami.

- jest to równie ju ostatni dzwonek na znalezienie odpowiedniego fotografa i operatora kamery, który uwieczni wasz lub. Decyzj t najlepiej skonsultowa ze swoimi znajomymi, którzy lub maj ju za sob. Jeli podobaj nam si zdjcia i film znajomych macie ju may punkt zaczepienia. Moecie wybra kogo ju sprawdzonego! Moecie równie poszuka kogo na wasn rk. Najlepszym narzdziem do tego jest internet! Wystarczy wpisa w wyszukiwark miejsce waszego zamieszkania np.: województw lubuskie, miejscowo: Gorzów Wlkp., Zielona Góra, wiebodzin, Sulechów, Skwierzyna, Sulcin, Midzyrzecz itp., oraz dopisa najwaniejsz fraz: fotograf, kamerzysta, lub i wesele. W wynikach wyszukiwarki znajdziecie wiele ciekawych stron. Na której z nich na pewno znajdziecie zdjcia lubne, które najbardziej nam si podobaj. Wtedy najlepiej skontaktowa si z wybran osob i zapyta o dostpno terminu. Pamitajcie, e najwaniejsze w tym przypadku jest spisanie umowy i zapacenie zadatku na poczet rezerwacji terminu. Wtedy bdziecie mieli pewno, e termin na fotoreporta lubny jest ju na 100% zarezerwowany dla was! Pamitajcie równie, e oferta najtasza nie zawsze jest ofert najlepsz. Minimalny koszt za zdjcia lubne i film lubny to okoo 4 tysicy zotych. Myl, e pacc mniej, nie mona liczy na profesjonaln obsug. Pamitajcie, e wspomnienia s ulotne i z czasem bledn. Jedzenie ze stoów zniknie bardzo szybko, orkiestra przestanie gra, suknie sprzedacie. Jedyne co wam zostanie to zdjcia lubne i film. Warto wic nie sili si na oszczdno w tej kwestii. Niestety, ciocia, czy kuzyn nie zrobi nam zdj, których poziom bdzie równie wysoki co u profesjonalnego fotografa lubnego.  

- nie zapomnijcie równie o wyborze zespou muzycznego na lub lub DJ`eja. Ten wybór wbrew pozorom jest równie bardzo wany! Jak wiadomo zespó lubny kosztowa bdzie wicej, jednak przy niej zabawa weselna na pewno nabierze rumieców.

 

 

6 miesicy przed lubem:

 

- jest to najlepszy moment na wybór sukni lubnej i garnituru dla Pana Modego. Zdecydujcie czy lepiej wszystko kupi, czy moe jednak wypoyczy.

- warto równie pomyle  o wszystkich dodatkach dla Panny Modej, takich jak buty, bukiet, bielizna i biuteria. Jeli wybierzecie ju odpowiedni suknie lubn wtedy moemy dobra do niej odpowiednie dodatki. Nie róbcie tego na ostatni chwil i nie zapomnijcie o niebieskiej podwizce.

 

 

4 miesice przed lubem:

 

- przemylcie kwestie noclegu dla goci weselnych. Jeli mieszkaj daleko od miejsca, w którym ma oby si wasze wesele, warto zarezerwowa im noclegi. Pomylcie równie o dojedzie. Moe warto wynaj autobus, który przewiezie goci z kocioa na sal weseln.

- zbierzcie odpowiednie dokumenty, które bd wam potrzebne do zwarcia zwizku maeskiego.

- jeli chcecie jeszcze przed lubem zadba o dobra kondycj, lub schudn, jest to ostatni dzwonek!

- porozmawiajcie równie z szefem firmy, w której pracujecie na temat urlopu! Warto wzi go jeszcze przed lubem, aby ze spokojn gow zaatwi wszystkie najwaniejsze sprawy i nieco odpocz.

 

 

3 miesice przed lubem:

 

- wybierzcie i kupcie obrczki. Mona od razu wybra grawer. Mog by to wasze imiona, lub data lubu.

- wybierzcie i zamówcie zaproszenia na lub. Jest to ostatni dzwonek, aby rozesa je gociom. Najlepiej jednak bdzie jeli rozwieziecie je osobicie.

- w tym momencie wane jest równie zadbanie o wystrój sali i kocioa.

- jeli panujecie spisa intercyz, jest to czas, aby j sformuowa.

 

 

2 miesice przed lubem:

 

- zespó na wesele macie ju wybrany. Warto jednak raz jeszcze si z nim skontaktowa, aby omówi przebieg uroczystoci. Moecie sami wybra utwór na wasz pierwszy taniec, ustali zabawy, które odbd si w czasie oczepin oraz wybra muzyk, do której bawi si bdziecie w czasie wesela!

- skontaktujcie si równie z fotografem i kamerzyst. Ustalcie konkretne godziny kiedy maj si oni zjawi w waszym domu, podajcie im dokadne adresy miejsc w których bdziecie si ubiera, gdzie dobdzie si bogosawiestwo, adres kocioa i sali weselnej.

- skontaktujcie si telefonicznie z gomi, aby ostatecznie potwierdzi ilo goci na waszym weselu.

 

 

1 miesic przed lubem:

 

- zamówcie tort weselny oraz ciasta.

- zakupcie alkohol i napoje. Jeli wesele ma odby si latem, pamitajcie, e napoi powinno by nieco wicej.

- warto równie rozejrze si za kosmetyczk i fryzjerem oraz umówi si na makija i fryzur próbn, aby mie pewno, e w dzie lubu bdziecie wyglda dokadnie tak, jak to sobie wymarzyycie!

- zamówicie bukiet dla Panny Modej, oraz kwiaty dla rodziców. Na pewno bdziecie im chcieli je wrczy podczas podzikowa!

- warto przymierzy lubne stroje i w razie czego dokona ostatnich przymiarek. Moe udao nam si zrzuci kilka kilogramów!

- pomylcie równie o wieczorze panieskim i kawalerskim. Najlepiej nie robi tego w ostatni weekend. Zdarzaj si przypadki, kiedy Pan Mody w czasie wieczoru kawalerskiego zami nog, albo Panna Moda rk. W miesic zamane koci zd si zrosn i nie bdzie problemów w weselnymi tacami.

 

 

1 tydzie przed lubem:

 

- spotkajcie si ze wiadkami i dokadnie przedstawcie im ich obowizki.

- spotkajcie si równie z ksidzem, który poprowadzi wasz lub kocielny. Moe kto z rodziny przeczyta Hymn o Mioci? Moe kto z rodziny jest uzdolniony muzycznie i chciaby zagra lub zapiewa Ave Maria?

 

 

 

1 dzie przed lubem:

 

- nie mylcie o niczym! Jeli czego nie udao wam si zaatwi, ju teraz tego nie nadrobicie! Moe was dopa stres. Nie dajcie si! Najlepiej spdcie noc w osobnych domach. Nie dzwocie do siebie! NIE KÓCIE SI!! To najgorsze co moecie zrobi tu przed lubem!

 

W dniu lubu:

- nie odwoujcie uroczystoci!

 

 

Malwina Aurelia Atras

 

FOTOGRAF LUBUSKIE

FOTOGRAF GORZÓW / FOTOGRAF ZIELONA GÓRA

 

Malwina Aurelia Atras, fotograf gorzów, lub, wesele, studio fotograficzne gorzów wlkp., fotograf zielona góra, fotograf sulechów, fotograf midzyrzecz, fotograf skwierzyna, fotograf lubuskie, fotograf na lub i wesele, fotografia okolicznociowa, fotograf wiebodzin, najlepszy fotograf w wojewodztwie lubuskim, Malwina Aurelia Atras, fotograf gorzów, lub, wesele, studio fotograficzne gorzów wlkp., fotograf zielona góra, fotograf sulechów, fotograf midzyrzecz, fotograf skwierzyna, fotograf lubuskie, fotograf na lub i wesele, fotografia okolicznociowa, fotograf wiebodzin, najlepszy fotograf w wojewodztwie lubuskim, fotograf lubuskie, fotograf zielona góra, zdjcia lubne zielona góra, usugi foto zielona góra, sulechów fotograf, fotograf skwierzyna, fotograf miedzyrzecz, wiebodzin fotograf, zdjcia lubuskie, Malwina Aurelia Atras, fotograf gorzów, lub, wesele, studio fotograficzne gorzów wlkp., fotograf zielona góra, fotograf sulechów, fotograf midzyrzecz, fotograf skwierzyna, fotograf lubuskie, fotograf na lub i wesele, fotografia okolicznociowa, fotograf wiebodzin, najlepszy fotograf w wojewodztwie lubuskimfotograf wiebodzin zdjcia rodzinne sesje dziecice sesje zdjciowe fotograf gorzów fotograf lubuskie zdjcia reklamowe lubuskie zdjcia dla firm gorzów lub wesele szczecin fotograf pomorskie pozna fotograf lub wesele wielkipolska sesje zdjciowe zdjcia lubne fotograf na lub i wesele szczecin fotograf pozna usugi fotograficzne dla firm zdjcia dla firm szczecin fotograf na lub i wesele szczecin pomorskie fotograf pozna fotograf wielkipolska lub wesele kamerzysta zdjcia lubne fotoreporta lubny szczecin pozna fotograf gorzów fotograf zielona góra fotograf lubuskie lub wesele kamerzysta szczecin  lub wesele  fotograf zielona góra zielona góra zielona góra fotograf zachodniopomorskie usugi fotograficzne zachodniopomorskie fotograf zielona góra lubuskie  fotofrafen hochzeiten potsdam berlin bernau eberswalde spremberg greifsald stralsund lubeka rostck brema hochzeiten drezno brandenburg hamburg stuttgart frankfurt munchen hochzeiten neugeboren hochzeitstag hochzeitsfotograf babies buissnes journalismus fotos prautpaares fotografiren engagements shooting zivilhochzeit hochzeitsreportagen berlin potsdam hochzeit fotograf gorzów fotograf zielona góra fotograf lubuskie fotograf wiebodzin fotograf midzyrzecz fotograf skwierzyna lub wesele zdjcia lubne fotograf gorzów fotograf lubuskie lubuski fotograf 

 
 
Copyright © 2010 atrasphotography.pl. All rights reserved.

Projekt i wykonanie freshcreation.pl.